{zzz:template src=top.html} {zzz:template src=head.html}
{zzz:type sid=11} {/zzz:type}
  {zzz:navlist sid=1 num=19} {zzz:content sid=[navlist:sid] num=1}
 • [content:title]

  [content:title]more details →
 • {/zzz:content} {/zzz:navlist}
{zzz:type sid=7}
wulian五联 · [type:name]
{label:inabout}[label:content]{/label}
more details →
{/zzz:type}{zzz:type sid=56}
{zzz:company}
{/zzz:type}
{zzz:type sid=11} {/zzz:type} {zzz:type sid=18} {/zzz:type} {zzz:type sid=14} {/zzz:type} {zzz:type sid=10} {/zzz:type}
选择五联 四大优势
 • 美观性

  五联砂岩有天然美观的木纹文理富于变化,有生命的韵律感
 • 使用寿命长

  五联砂岩具有秉承性,天然砂岩,不易发生老化脆裂的现象,不易折断,使用寿命长。
 • 生产实力雄厚

  天然环保

  五联砂岩是天然砂岩切割打磨而成,未添加任何化学粘合剂,无甲醛物质,安全健康。
 • 完善的服务团队

  自由搭配

  五联砂岩会设计自然,可以进行搭配,欧式,中式,均可搭配设计。
{zzz:contact3}
{zzz:company} {zzz:type sid=4}

五联·[type:name]

[type:other1]{/zzz:type}
  {zzz:company}
  {zzz:contact3}
  {zzz:type sid=8}

  五联 · [type:name]

  [type:other1]
  {/zzz:type}
  {zzz:template src=foot.html}